ผู้บริหาร

นายสุภาพ ทองน้อย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 02/03/2021
ปรับปรุง 23/06/2022
สถิติผู้เข้าชม 73290
Page Views 87088
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวัดขุนตัดหวาย ขุนตัดหวาย จะนะ
2 โรงเรียนบ้านทุ่งนาเคียน ขุนตัดหวาย จะนะ
3 โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด คลองเปียะ จะนะ
4 โรงเรียนวัดช่องเขา คลองเปียะ จะนะ
5 โรงเรียนบ้านควนหัวช้าง คลองเปียะ จะนะ
6 โรงเรียนวัดนาปรือ คู จะนะ
7 โรงเรียนบ้านโหนด คู จะนะ
8 โรงเรียนบ้านคูศักดิ์สิทธิ์ คู จะนะ
9 โรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย จะโหนง จะนะ
10 โรงเรียนบ้านปากช่อง จะโหนง จะนะ
11 โรงเรียนบ้านเขาจันทร์ จะโหนง จะนะ
12 โรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ 222 จะโหนง จะนะ
13 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ตลิ่งชัน จะนะ
14 โรงเรียนบ้านนนท์ ตลิ่งชัน จะนะ
15 โรงเรียนบ้านสุเหร่า ตลิ่งชัน จะนะ
16 โรงเรียนบ้านป่างาม ตลิ่งชัน จะนะ
17 โรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ ฯ ท่าหมอไทร จะนะ
18 โรงเรียนบ้านแพร้ว ท่าหมอไทร จะนะ
19 โรงเรียนบ้านสะพานหัก ท่าหมอไทร จะนะ
20 โรงเรียนเหมืองควนกรด ท่าหมอไทร จะนะ
21 โรงเรียนบ้านท่าหมาก ท่าหมอไทร จะนะ 074300251
22 โรงเรียนบ้านช้างคลอด ท่าหมอไทร จะนะ
23 โรงเรียนบ้านม้างอน นาทับ จะนะ 074-300107
24 โรงเรียนบ้านท่าคลอง นาทับ จะนะ
25 โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ นาทับ จะนะ
26 โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ นาทับ จะนะ
27 โรงเรียนบ้านเกาะทาก นาหว้า จะนะ
28 โรงเรียนบ้านควนขี้แรด นาหว้า จะนะ
29 โรงเรียนบ้านควนไม้ไผ่ นาหว้า จะนะ
30 โรงเรียนวัดประจ่า นาหว้า จะนะ
31 โรงเรียนบ้านนาหว้า นาหว้า จะนะ
32 โรงเรียนบ้านหว้าหลัง นาหว้า จะนะ
33 โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว น้ำขาว จะนะ
34 โรงเรียนบ้านโคกม้า บ้านนา จะนะ 074-300209
35 โรงเรียนสุทธิรักษ์ บ้านนา จะนะ 074-207407
36 โรงเรียนบ้านนา บ้านนา จะนะ
37 โรงเรียนบ้านลางา บ้านนา จะนะ
38 โรงเรียนบ้านนํ้าเค็ม บ้านนา จะนะ 074-300108
39 โรงเรียนวัดบ้านไร่ ป่าชิง จะนะ 074-300244
40 โรงเรียนบ้านป่าชิง ป่าชิง จะนะ
41 โรงเรียนวัดทุ่งพระ ป่าชิง จะนะ -
42 โรงเรียนบ้านสะกอม สะกอม จะนะ
43 โรงเรียนบ้านเลียบ สะกอม จะนะ
44 โรงเรียนจะนะวิทยา สะกอม จะนะ
45 โรงเรียนบ้านปากบาง สะกอม จะนะ
46 โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ สะกอม จะนะ
47 โรงเรียนบ้านบ่อโชน สะกอม จะนะ
48 โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น สะพานไม้แก่น จะนะ
49 โรงเรียนบ้านทรายขาว สะพานไม้แก่น จะนะ
50 โรงเรียนวัดเกษมรัตน์ สะพานไม้แก่น จะนะ
51 โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ แค จะนะ
52 โรงเรียนบ้านแค แค จะนะ
53 โรงเรียนบ้านทุ่งครก แค จะนะ
54 โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง คลองกวาง นาทวี 0864982492
55 โรงเรียนบ้านเก่า คลองกวาง นาทวี
56 โรงเรียนบ้านนาปรัง คลองกวาง นาทวี
57 โรงเรียนนาทวีวิทยาคม คลองทราย นาทวี
58 โรงเรียนบ้านโต้นนท์ คลองทราย นาทวี
59 โรงเรียนบ้านลําชิง คลองทราย นาทวี 074-801679
60 โรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์ คลองทราย นาทวี
61 โรงเรียนวัดลําพดจินดาราม คลองทราย นาทวี
62 โรงเรียนอายุรกิจโกศล คลองทราย นาทวี
63 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา ฉาง นาทวี 074-536206
64 โรงเรียนบ้านวังบวบ ฉาง นาทวี
65 โรงเรียนบ้านกะทิง ทับช้าง นาทวี
66 โรงเรียนวัดวังไทร ทับช้าง นาทวี
67 โรงเรียนวัดบ้านลุ่ม ทับช้าง นาทวี
68 โรงเรียนบ้านพอบิด ท่าประดู่ นาทวี
69 โรงเรียนวัดท่าประดู่ ท่าประดู่ นาทวี
70 โรงเรียนวัดทุ่งข่า ท่าประดู่ นาทวี
71 โรงเรียนบ้านทุ่งนํ้าขาว นาทวี นาทวี
72 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรํา นาทวี นาทวี
73 โรงเรียนบ้านลำลอง นาทวี นาทวี
74 โรงเรียนบ้านนาทวี นาทวี นาทวี 074371015
75 โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน(บ้านพลีใต้) นาทวี นาทวี
76 โรงเรียนสายชล นาทวี นาทวี 074-371522
77 โรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา นาทวี นาทวี
78 โรงเรียนบ้านเคลียง นาทวี นาทวี 0813684304
79 โรงเรียนบ้านลําลอง นาทวี นาทวี
80 โรงเรียนบ้านโมย นาหมอศรี นาทวี
81 โรงเรียนวัดนาหมอศรี นาหมอศรี นาทวี
82 โรงเรียนบ้านประกอบ ประกอบ นาทวี
83 โรงเรียนบ้านพรุหวา ประกอบ นาทวี 074300154
84 โรงเรียนทองอยู่นุตกูล ประกอบ นาทวี
85 โรงเรียนบ้านป่าเร็ด ปลักหนู นาทวี
86 โรงเรียนบ้านสม็อง ปลักหนู นาทวี
87 โรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน 2 สะท้อน นาทวี 074300158
88 โรงเรียนบ้านป็อง สะท้อน นาทวี
89 โรงเรียนบ้านสะพานเคียน สะท้อน นาทวี
90 โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503) สะท้อน นาทวี (074) 372830
91 โรงเรียนบ้านห้วยเต่า คูหา สะบ้าย้อย
92 โรงเรียนโรงเรียนบ้านทับยาง คูหา สะบ้าย้อย
93 โรงเรียนบ้านล่องควน คูหา สะบ้าย้อย
94 โรงเรียนบ้านทัพหลวง คูหา สะบ้าย้อย
95 โรงเรียนบ้านคูหา คูหา สะบ้าย้อย
96 โรงเรียนบ้านนาจะแหน จะแหน สะบ้าย้อย
97 โรงเรียนบ้านมุนี จะแหน สะบ้าย้อย
98 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ จะแหน สะบ้าย้อย
99 โรงเรียนบ้านโคกสิเหรง ทุ่งพอ สะบ้าย้อย
100 โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง ทุ่งพอ สะบ้าย้อย
101 โรงเรียนบ้านโคกตก ทุ่งพอ สะบ้าย้อย
102 โรงเรียนบ้านฉลุง ทุ่งพอ สะบ้าย้อย
103 โรงเรียนบ้านเมาะลาแต ทุ่งพอ สะบ้าย้อย
104 โรงเรียนบ้านสุโสะ ธารคีรี สะบ้าย้อย
105 โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 1 บาโหย สะบ้าย้อย
106 โรงเรียนบ้านบาโหย บาโหย สะบ้าย้อย
107 โรงเรียนบ้านนาม่วง บ้านโหนด สะบ้าย้อย
108 โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน บ้านโหนด สะบ้าย้อย 0872922019
109 โรงเรียนบ้านห้วยบอน บ้านโหนด สะบ้าย้อย
110 โรงเรียนสะบ้าย้อย สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย
111 โรงเรียนบ้านไร่ สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย 074-300203
112 โรงเรียนอนุบาลรุ่งภิญโญ สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย
113 โรงเรียนบ้านบ่อทอง สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย
114 โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย
115 โรงเรียนบ้านปลักบ่อ สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย
116 โรงเรียนบ้านทําเนียบ สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย
117 โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา เขาแดง สะบ้าย้อย
118 โรงเรียนมหิดล เขาแดง สะบ้าย้อย
119 โรงเรียนบ้านถํ้าตลอด เขาแดง สะบ้าย้อย
120 โรงเรียนบ้านทุ่งไพล เขาแดง สะบ้าย้อย
121 โรงเรียนอุทยานอุทิศ เปียน สะบ้าย้อย
122 โรงเรียนบ้านควนหรัน เปียน สะบ้าย้อย
123 โรงเรียนบ้านเก่า เปียน สะบ้าย้อย
124 โรงเรียนบ้านท่า เปียน สะบ้าย้อย
125 โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา ทุ่งหมอ สะเดา 074585187
126 โรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุกูล) ทุ่งหมอ สะเดา (074) 585184
127 โรงเรียนชาติตระการโกศล ทุ่งหมอ สะเดา 074-300176
128 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ ท่าโพธิ์ สะเดา
129 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง ท่าโพธิ์ สะเดา 074 541 913
130 โรงเรียนบ้านหัวถนน ปริก สะเดา
131 โรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) ปริก สะเดา 074298014
132 โรงเรียนบ้านยางเกาะ ปริก สะเดา
133 โรงเรียนบ้านตะเคียนเภา ปริก สะเดา 074-300263
134 โรงเรียนบ้านใหม่ ปริก สะเดา
135 โรงเรียนบ้านปริกใต้ ปริก สะเดา
136 โรงเรียนบ้านควนเสม็ด ปริก สะเดา
137 โรงเรียนอนุบาลแก้วบุตร-คูสกุล ปาดังเบซาร์ สะเดา
138 โรงเรียนบ้านท่าข่อย ปาดังเบซาร์ สะเดา 074-557757
139 โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์ ปาดังเบซาร์ สะเดา
140 โรงเรียนสังวาลย์วิท 2 ปาดังเบซาร์ สะเดา
141 โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน 1 ปาดังเบซาร์ สะเดา
142 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบาโรย ปาดังเบซาร์ สะเดา 0864890020
143 โรงเรียนสมาคมไทยผลิตยา 2 ปาดังเบซาร์ สะเดา
144 โรงเรียนสุขเกษมวิทยา ปาดังเบซาร์ สะเดา 074-521750
145 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง ปาดังเบซาร์ สะเดา 074521007
146 โรงเรียนบ้านไร่ (ตระเวนชายแดนอนุสรณ์) ปาดังเบซาร์ สะเดา 0862907653
147 โรงเรียนวัดม่วงก็อง พังลา สะเดา
148 โรงเรียนอนุบาลวงศ์วิทย์ พังลา สะเดา
149 โรงเรียนบ้านพังลา พังลา สะเดา
150 โรงเรียนวงศ์วิทย์ พังลา สะเดา
151 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) พังลา สะเดา 074-541163
152 โรงเรียนบ้านระตะ พังลา สะเดา (074) 541766
153 โรงเรียนบ้านคลองแงะ พังลา สะเดา (074) 541163
154 โรงเรียนเทศบาล1 บ้านสะเดา สะเดา สะเดา
155 โรงเรียนอนุบาลเสนพงศ์ สะเดา สะเดา
156 โรงเรียนเสนพงศ์ สะเดา สะเดา
157 โรงเรียนสะเดา(ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์) สะเดา สะเดา
158 โรงเรียนบ้านหน่ำฮั้ว สำนักขาม สะเดา
159 โรงเรียนบ้านทับโกบ สำนักขาม สะเดา
160 โรงเรียนบ้านพรุเตียว สำนักขาม สะเดา
161 โรงเรียนสามัคคีศาสน์วิทยา สำนักขาม สะเดา 0803962352
162 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สำนักขาม สะเดา (074) 398929
163 โรงเรียนบ้านสํานักขาม สำนักขาม สะเดา
164 โรงเรียนบ้านนํ้าลัด สำนักแต้ว สะเดา
165 โรงเรียนบ้านม่วง สำนักแต้ว สะเดา
166 โรงเรียนบ้านเกาะค่าง สำนักแต้ว สะเดา
167 โรงเรียนวัดห้วยคู สำนักแต้ว สะเดา
168 โรงเรียนบ้านควนตานี สำนักแต้ว สะเดา
169 โรงเรียนบ้านสํานักหว้า เขามีเกียรติ สะเดา
170 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 80 (ชุมชนบ้านวังปริง) เขามีเกียรติ สะเดา
171 โรงเรียนวัดเขามีเกียรติ เขามีเกียรติ สะเดา (074)542374
172 โรงเรียนบ้านนาจวก ท่าม่วง เทพา
173 โรงเรียนบ้านควนหรัน ท่าม่วง เทพา
174 โรงเรียนบ้านท่าม่วง ท่าม่วง เทพา
175 โรงเรียนบ้านโคกกอ ท่าม่วง เทพา
176 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ท่าม่วง เทพา
177 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 ท่าม่วง เทพา 074-318264
178 โรงเรียนบ้านพรุชิง ท่าม่วง เทพา
179 โรงเรียนบ้านกระอาน ท่าม่วง เทพา
180 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย ท่าม่วง เทพา
181 โรงเรียนบ้านใหม่ ท่าม่วง เทพา
182 โรงเรียนบ้านบ่อเตย ปากบาง เทพา 0612056476
183 โรงเรียนบ้านคลองประดู่ ปากบาง เทพา
184 โรงเรียนบ้านตูหยง ปากบาง เทพา -
185 โรงเรียนบ้านควนตีหมุน ปากบาง เทพา
186 โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง ปากบาง เทพา
187 โรงเรียนบ้านคลองขุด ปากบาง เทพา
188 โรงเรียนบ้านตาแปด ปากบาง เทพา
189 โรงเรียนบ้านแม่ที ลำไพล เทพา
190 โรงเรียนบ้านลำเปา ลำไพล เทพา
191 โรงเรียนบ้านลำไพล ลำไพล เทพา
192 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ลำไพล เทพา
193 โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ ลำไพล เทพา
194 โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ ลำไพล เทพา
195 โรงเรียนบ้านท่าไทร ลำไพล เทพา
196 โรงเรียนวัดปริก ลำไพล เทพา
197 โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ ลำไพล เทพา
198 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วังใหญ่ เทพา
199 โรงเรียนบ้านควนหมาก วังใหญ่ เทพา
200 โรงเรียนวัดคลองยอ วังใหญ่ เทพา 081-9590852
201 โรงเรียนบ้านแซะ สะกอม เทพา
202 โรงเรียนบ้านม่วงถํ้า สะกอม เทพา 074300137
203 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม สะกอม เทพา
204 โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี สะกอม เทพา
205 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ สะกอม เทพา
206 โรงเรียนบ้านสวรรค์ สะกอม เทพา 074300242
207 โรงเรียนบ้านเขาน้อย สะกอม เทพา
208 โรงเรียนบ้านพรุตู เกาะสะบ้า เทพา
209 โรงเรียนบ้านกรงอิตํา เกาะสะบ้า เทพา
210 โรงเรียนบ้านบ่อนํ้าส้ม เกาะสะบ้า เทพา
211 โรงเรียนบ้านโคกพยอม เกาะสะบ้า เทพา
212 โรงเรียนวัดนิคมประสาท (บุญชอบ สาครินทร์) เกาะสะบ้า เทพา
213 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 เทพา เทพา
214 โรงเรียนบ้านเทพา เทพา เทพา
215 โรงเรียนอนุบาลเทพา เทพา เทพา
216 โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ เทพา เทพา 074300240
217 โรงเรียนบ้านป่ากอ เทพา เทพา
218 โรงเรียนบ้านป่าโอน เทพา เทพา
219 โรงเรียนบ้านพระพุทธ เทพา เทพา
220 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 3 เทพา เทพา