ผู้บริหาร

นายสุภาพ ทองน้อย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 02/03/2021
ปรับปรุง 21/09/2022
สถิติผู้เข้าชม 92714
Page Views 108993
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านทุ่งนาเคียน ขุนตัดหวาย จะนะ
2 โรงเรียนวัดขุนตัดหวาย ขุนตัดหวาย จะนะ
3 โรงเรียนบ้านควนหัวช้าง คลองเปียะ จะนะ
4 โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด คลองเปียะ จะนะ
5 โรงเรียนวัดช่องเขา คลองเปียะ จะนะ
6 โรงเรียนบ้านคูศักดิ์สิทธิ์ คู จะนะ
7 โรงเรียนวัดนาปรือ คู จะนะ
8 โรงเรียนบ้านโหนด คู จะนะ
9 โรงเรียนบ้านเขาจันทร์ จะโหนง จะนะ
10 โรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ 222 จะโหนง จะนะ
11 โรงเรียนบ้านปากช่อง จะโหนง จะนะ
12 โรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย จะโหนง จะนะ
13 โรงเรียนบ้านป่างาม ตลิ่งชัน จะนะ
14 โรงเรียนบ้านสุเหร่า ตลิ่งชัน จะนะ
15 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ตลิ่งชัน จะนะ
16 โรงเรียนบ้านนนท์ ตลิ่งชัน จะนะ
17 โรงเรียนบ้านท่าหมาก ท่าหมอไทร จะนะ 074300251
18 โรงเรียนบ้านแพร้ว ท่าหมอไทร จะนะ
19 โรงเรียนบ้านสะพานหัก ท่าหมอไทร จะนะ
20 โรงเรียนเหมืองควนกรด ท่าหมอไทร จะนะ
21 โรงเรียนบ้านช้างคลอด ท่าหมอไทร จะนะ
22 โรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ ฯ ท่าหมอไทร จะนะ
23 โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ นาทับ จะนะ
24 โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ นาทับ จะนะ
25 โรงเรียนบ้านท่าคลอง นาทับ จะนะ
26 โรงเรียนบ้านม้างอน นาทับ จะนะ 074-300107
27 โรงเรียนบ้านนาหว้า นาหว้า จะนะ
28 โรงเรียนบ้านควนขี้แรด นาหว้า จะนะ
29 โรงเรียนบ้านควนไม้ไผ่ นาหว้า จะนะ
30 โรงเรียนวัดประจ่า นาหว้า จะนะ
31 โรงเรียนบ้านหว้าหลัง นาหว้า จะนะ
32 โรงเรียนบ้านเกาะทาก นาหว้า จะนะ
33 โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว น้ำขาว จะนะ
34 โรงเรียนบ้านนา บ้านนา จะนะ
35 โรงเรียนสุทธิรักษ์ บ้านนา จะนะ 074-207407
36 โรงเรียนบ้านนํ้าเค็ม บ้านนา จะนะ 074-300108
37 โรงเรียนบ้านลางา บ้านนา จะนะ
38 โรงเรียนบ้านโคกม้า บ้านนา จะนะ 074-300209
39 โรงเรียนบ้านป่าชิง ป่าชิง จะนะ
40 โรงเรียนวัดทุ่งพระ ป่าชิง จะนะ -
41 โรงเรียนวัดบ้านไร่ ป่าชิง จะนะ 074-300244
42 โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ สะกอม จะนะ
43 โรงเรียนบ้านปากบาง สะกอม จะนะ
44 โรงเรียนบ้านบ่อโชน สะกอม จะนะ
45 โรงเรียนจะนะวิทยา สะกอม จะนะ
46 โรงเรียนบ้านเลียบ สะกอม จะนะ
47 โรงเรียนบ้านสะกอม สะกอม จะนะ
48 โรงเรียนบ้านทรายขาว สะพานไม้แก่น จะนะ
49 โรงเรียนวัดเกษมรัตน์ สะพานไม้แก่น จะนะ
50 โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น สะพานไม้แก่น จะนะ
51 โรงเรียนบ้านทุ่งครก แค จะนะ
52 โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ แค จะนะ
53 โรงเรียนบ้านแค แค จะนะ
54 โรงเรียนบ้านนาปรัง คลองกวาง นาทวี
55 โรงเรียนบ้านเก่า คลองกวาง นาทวี
56 โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง คลองกวาง นาทวี 0864982492
57 โรงเรียนบ้านลําชิง คลองทราย นาทวี 074-801679
58 โรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์ คลองทราย นาทวี
59 โรงเรียนวัดลําพดจินดาราม คลองทราย นาทวี
60 โรงเรียนอายุรกิจโกศล คลองทราย นาทวี
61 โรงเรียนบ้านโต้นนท์ คลองทราย นาทวี
62 โรงเรียนนาทวีวิทยาคม คลองทราย นาทวี
63 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา ฉาง นาทวี 074-536206
64 โรงเรียนบ้านวังบวบ ฉาง นาทวี
65 โรงเรียนวัดบ้านลุ่ม ทับช้าง นาทวี
66 โรงเรียนบ้านกะทิง ทับช้าง นาทวี
67 โรงเรียนวัดวังไทร ทับช้าง นาทวี
68 โรงเรียนวัดท่าประดู่ ท่าประดู่ นาทวี
69 โรงเรียนวัดทุ่งข่า ท่าประดู่ นาทวี
70 โรงเรียนบ้านพอบิด ท่าประดู่ นาทวี
71 โรงเรียนบ้านนาทวี นาทวี นาทวี 074371015
72 โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน(บ้านพลีใต้) นาทวี นาทวี
73 โรงเรียนบ้านลำลอง นาทวี นาทวี
74 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรํา นาทวี นาทวี
75 โรงเรียนบ้านทุ่งนํ้าขาว นาทวี นาทวี
76 โรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา นาทวี นาทวี
77 โรงเรียนบ้านเคลียง นาทวี นาทวี 0813684304
78 โรงเรียนสายชล นาทวี นาทวี 074-371522
79 โรงเรียนบ้านลําลอง นาทวี นาทวี
80 โรงเรียนวัดนาหมอศรี นาหมอศรี นาทวี
81 โรงเรียนบ้านโมย นาหมอศรี นาทวี
82 โรงเรียนบ้านพรุหวา ประกอบ นาทวี 074300154
83 โรงเรียนบ้านประกอบ ประกอบ นาทวี
84 โรงเรียนทองอยู่นุตกูล ประกอบ นาทวี
85 โรงเรียนบ้านสม็อง ปลักหนู นาทวี
86 โรงเรียนบ้านป่าเร็ด ปลักหนู นาทวี
87 โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503) สะท้อน นาทวี (074) 372830
88 โรงเรียนบ้านสะพานเคียน สะท้อน นาทวี
89 โรงเรียนบ้านป็อง สะท้อน นาทวี
90 โรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน 2 สะท้อน นาทวี 074300158
91 โรงเรียนบ้านทัพหลวง คูหา สะบ้าย้อย
92 โรงเรียนบ้านห้วยเต่า คูหา สะบ้าย้อย
93 โรงเรียนบ้านล่องควน คูหา สะบ้าย้อย
94 โรงเรียนบ้านคูหา คูหา สะบ้าย้อย
95 โรงเรียนโรงเรียนบ้านทับยาง คูหา สะบ้าย้อย
96 โรงเรียนบ้านมุนี จะแหน สะบ้าย้อย
97 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ จะแหน สะบ้าย้อย
98 โรงเรียนบ้านนาจะแหน จะแหน สะบ้าย้อย
99 โรงเรียนบ้านโคกสิเหรง ทุ่งพอ สะบ้าย้อย
100 โรงเรียนบ้านเมาะลาแต ทุ่งพอ สะบ้าย้อย
101 โรงเรียนบ้านโคกตก ทุ่งพอ สะบ้าย้อย
102 โรงเรียนบ้านฉลุง ทุ่งพอ สะบ้าย้อย
103 โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง ทุ่งพอ สะบ้าย้อย
104 โรงเรียนบ้านสุโสะ ธารคีรี สะบ้าย้อย
105 โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 1 บาโหย สะบ้าย้อย
106 โรงเรียนบ้านบาโหย บาโหย สะบ้าย้อย
107 โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน บ้านโหนด สะบ้าย้อย 0872922019
108 โรงเรียนบ้านห้วยบอน บ้านโหนด สะบ้าย้อย
109 โรงเรียนบ้านนาม่วง บ้านโหนด สะบ้าย้อย
110 โรงเรียนบ้านปลักบ่อ สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย
111 โรงเรียนบ้านทําเนียบ สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย
112 โรงเรียนอนุบาลรุ่งภิญโญ สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย
113 โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย
114 โรงเรียนบ้านบ่อทอง สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย
115 โรงเรียนสะบ้าย้อย สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย
116 โรงเรียนบ้านไร่ สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย 074-300203
117 โรงเรียนบ้านถํ้าตลอด เขาแดง สะบ้าย้อย
118 โรงเรียนมหิดล เขาแดง สะบ้าย้อย
119 โรงเรียนบ้านทุ่งไพล เขาแดง สะบ้าย้อย
120 โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา เขาแดง สะบ้าย้อย
121 โรงเรียนบ้านเก่า เปียน สะบ้าย้อย
122 โรงเรียนบ้านท่า เปียน สะบ้าย้อย
123 โรงเรียนบ้านควนหรัน เปียน สะบ้าย้อย
124 โรงเรียนอุทยานอุทิศ เปียน สะบ้าย้อย
125 โรงเรียนชาติตระการโกศล ทุ่งหมอ สะเดา 074-300176
126 โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา ทุ่งหมอ สะเดา 074585187
127 โรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุกูล) ทุ่งหมอ สะเดา (074) 585184
128 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง ท่าโพธิ์ สะเดา 074 541 913
129 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ ท่าโพธิ์ สะเดา
130 โรงเรียนบ้านปริกใต้ ปริก สะเดา
131 โรงเรียนบ้านตะเคียนเภา ปริก สะเดา 074-300263
132 โรงเรียนบ้านยางเกาะ ปริก สะเดา
133 โรงเรียนบ้านควนเสม็ด ปริก สะเดา
134 โรงเรียนบ้านใหม่ ปริก สะเดา
135 โรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) ปริก สะเดา 074298014
136 โรงเรียนบ้านหัวถนน ปริก สะเดา
137 โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน 1 ปาดังเบซาร์ สะเดา
138 โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์ ปาดังเบซาร์ สะเดา
139 โรงเรียนสังวาลย์วิท 2 ปาดังเบซาร์ สะเดา
140 โรงเรียนอนุบาลแก้วบุตร-คูสกุล ปาดังเบซาร์ สะเดา
141 โรงเรียนสมาคมไทยผลิตยา 2 ปาดังเบซาร์ สะเดา
142 โรงเรียนบ้านท่าข่อย ปาดังเบซาร์ สะเดา 074-557757
143 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง ปาดังเบซาร์ สะเดา 074521007
144 โรงเรียนบ้านไร่ (ตระเวนชายแดนอนุสรณ์) ปาดังเบซาร์ สะเดา 0862907653
145 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบาโรย ปาดังเบซาร์ สะเดา 0864890020
146 โรงเรียนสุขเกษมวิทยา ปาดังเบซาร์ สะเดา 074-521750
147 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) พังลา สะเดา 074-541163
148 โรงเรียนบ้านระตะ พังลา สะเดา (074) 541766
149 โรงเรียนวงศ์วิทย์ พังลา สะเดา
150 โรงเรียนอนุบาลวงศ์วิทย์ พังลา สะเดา
151 โรงเรียนบ้านคลองแงะ พังลา สะเดา (074) 541163
152 โรงเรียนบ้านพังลา พังลา สะเดา
153 โรงเรียนวัดม่วงก็อง พังลา สะเดา
154 โรงเรียนเสนพงศ์ สะเดา สะเดา
155 โรงเรียนเทศบาล1 บ้านสะเดา สะเดา สะเดา
156 โรงเรียนสะเดา(ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์) สะเดา สะเดา
157 โรงเรียนอนุบาลเสนพงศ์ สะเดา สะเดา
158 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สำนักขาม สะเดา (074) 398929
159 โรงเรียนสามัคคีศาสน์วิทยา สำนักขาม สะเดา 0803962352
160 โรงเรียนบ้านทับโกบ สำนักขาม สะเดา
161 โรงเรียนบ้านสํานักขาม สำนักขาม สะเดา
162 โรงเรียนบ้านพรุเตียว สำนักขาม สะเดา
163 โรงเรียนบ้านหน่ำฮั้ว สำนักขาม สะเดา
164 โรงเรียนบ้านม่วง สำนักแต้ว สะเดา
165 โรงเรียนบ้านควนตานี สำนักแต้ว สะเดา
166 โรงเรียนบ้านเกาะค่าง สำนักแต้ว สะเดา
167 โรงเรียนวัดห้วยคู สำนักแต้ว สะเดา
168 โรงเรียนบ้านนํ้าลัด สำนักแต้ว สะเดา
169 โรงเรียนวัดเขามีเกียรติ เขามีเกียรติ สะเดา (074)542374
170 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 80 (ชุมชนบ้านวังปริง) เขามีเกียรติ สะเดา
171 โรงเรียนบ้านสํานักหว้า เขามีเกียรติ สะเดา
172 โรงเรียนบ้านควนหรัน ท่าม่วง เทพา
173 โรงเรียนบ้านโคกกอ ท่าม่วง เทพา
174 โรงเรียนบ้านพรุชิง ท่าม่วง เทพา
175 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ท่าม่วง เทพา
176 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 ท่าม่วง เทพา 074-318264
177 โรงเรียนบ้านนาจวก ท่าม่วง เทพา
178 โรงเรียนบ้านกระอาน ท่าม่วง เทพา
179 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย ท่าม่วง เทพา
180 โรงเรียนบ้านใหม่ ท่าม่วง เทพา
181 โรงเรียนบ้านท่าม่วง ท่าม่วง เทพา
182 โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง ปากบาง เทพา
183 โรงเรียนบ้านคลองขุด ปากบาง เทพา
184 โรงเรียนบ้านตาแปด ปากบาง เทพา
185 โรงเรียนบ้านบ่อเตย ปากบาง เทพา 0612056476
186 โรงเรียนบ้านตูหยง ปากบาง เทพา -
187 โรงเรียนบ้านควนตีหมุน ปากบาง เทพา
188 โรงเรียนบ้านคลองประดู่ ปากบาง เทพา
189 โรงเรียนบ้านท่าไทร ลำไพล เทพา
190 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ลำไพล เทพา
191 โรงเรียนบ้านลำไพล ลำไพล เทพา
192 โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ ลำไพล เทพา
193 โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ ลำไพล เทพา
194 โรงเรียนบ้านแม่ที ลำไพล เทพา
195 โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ ลำไพล เทพา
196 โรงเรียนวัดปริก ลำไพล เทพา
197 โรงเรียนบ้านลำเปา ลำไพล เทพา
198 โรงเรียนบ้านควนหมาก วังใหญ่ เทพา
199 โรงเรียนวัดคลองยอ วังใหญ่ เทพา 081-9590852
200 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วังใหญ่ เทพา
201 โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี สะกอม เทพา
202 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ สะกอม เทพา
203 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม สะกอม เทพา
204 โรงเรียนบ้านม่วงถํ้า สะกอม เทพา 074300137
205 โรงเรียนบ้านเขาน้อย สะกอม เทพา
206 โรงเรียนบ้านสวรรค์ สะกอม เทพา 074300242
207 โรงเรียนบ้านแซะ สะกอม เทพา
208 โรงเรียนบ้านบ่อนํ้าส้ม เกาะสะบ้า เทพา
209 โรงเรียนบ้านกรงอิตํา เกาะสะบ้า เทพา
210 โรงเรียนบ้านพรุตู เกาะสะบ้า เทพา
211 โรงเรียนบ้านโคกพยอม เกาะสะบ้า เทพา
212 โรงเรียนวัดนิคมประสาท (บุญชอบ สาครินทร์) เกาะสะบ้า เทพา
213 โรงเรียนบ้านพระพุทธ เทพา เทพา
214 โรงเรียนบ้านเทพา เทพา เทพา
215 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 3 เทพา เทพา
216 โรงเรียนบ้านป่ากอ เทพา เทพา
217 โรงเรียนบ้านป่าโอน เทพา เทพา
218 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 เทพา เทพา
219 โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ เทพา เทพา 074300240
220 โรงเรียนอนุบาลเทพา เทพา เทพา