ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับเงินเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร้ระบาดของโรค COVID-19 (อ่าน 245) 03 ก.ย. 64
ประกาศการเลื่อนรับ-ส่งใบงาน ของโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง จากเดิมวันที่ 16 สิงหาคมตามรายละเอียด (อ่าน 283) 07 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง เรื่อง การเลื่อนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On - Site (อ่าน 203) 31 ก.ค. 64
ประกาศการเลื่อนรับ-ส่งใบงาน ของโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง เดือนสิงหาคม (อ่าน 226) 31 ก.ค. 64
การเลื่อนรับ-ส่งใบงาน ของโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง (อ่าน 289) 23 ก.ค. 64
ประกาศจากโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง เรื่อง การเลื่อนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-site (อ่าน 258) 20 ก.ค. 64