โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง
หมู่ที่ 9 ถนนปาดังเบซาร์ บ้านปาดังเบซาร์  ตำบลปาดังเบซาร์  อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90240
ครูสายชั้นระบบสองภาษา MEP

นางรัตนา ยมนัตถุ์

หัวหน้าครูสายชั้นระบบสองภาษา MEP
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางนภาทิพย์ จันทฤทธิ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวนอร์มา มาลากะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางนันทิตา ศรีจันทร์งาม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นายชยนต์ ยมนัตถุ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวยาวารี คาร์เง็ง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวกรุณา ธีรอรรถจารีย์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/6