ภาพกิจกรรม
นำเสนอผลดารดำเนินงานระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อรับการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564
     วันที่ 12 กันยายน 2565 นายสุภาพ ทองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง พร้อมด้วย นางสาวนิษณา สงกา รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง นางสาวเขมจิรา นวลแก้ว นางณัฐนันท์ แหละกุบ นางไซหนับ เบ็ญหีมและนางสาวอัญญรัตน์ ศักดิรัตน์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง ร่วมจัดนิทรรศการและนำเสนอผลดารดำเนินงานระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อรับการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัล IQA AWARD  ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมเขาน้ำค้าง สพป.สงขลา เขต 3
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2565,09:11   อ่าน 11 ครั้ง