ภาพกิจกรรม
เข้ารับการประเมินเพื่อการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัล IQA AWARD ผ่านทางออนไลน์ Zoom Cloud Meeting ณ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง
    วันที่  31 สิงหาคม 2565 นายสุภาพ ทองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง พร้อมด้วย นางสาวนิษณา สงกา รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง นางสาวเขมจิรา นวลแก้ว นางณัฐนันท์ แหละกุบ นางไซหนับ เบ็ญหีมและนางสาวอัญญรัตน์ ศักดิรัตน์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง เข้ารับการประเมินเพื่อการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัล IQA AWARD ผ่านทางออนไลน์ Zoom Cloud Meeting ณ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง

โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2565,11:52   อ่าน 24 ครั้ง