ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการศึกษาดูงาน ณ โรงเรียยวัดควนวิเศษ จังหวัดตรัง
      วันที่ 27 - 29 สิงหาคม 2565 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง ได้จัดกิจกรรมมุทิตาจิต ณ จังหวัดกระบี่และศึกษาดูงาน ณ โรงเรียยวัดควนวิเศษ จังหวัดตรัง เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพื่อความรัก สามัคคีและมีเจตคติที่ดีต่อองค์กร

โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2565,11:34   อ่าน 23 ครั้ง