ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปี 2565
     วันที่ 21 กรกฎาคม  พ.ศ. 2565  โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง  ดำเนินกิจกรรมการคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565  ตามนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาที่มุ่งเน้นความสำคัญของการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยทุกระดับ

โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2565,15:56   อ่าน 23 ครั้ง