ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการคัดลายมือ และกิจกรรมเขียนเรียงความ การแข่งขันตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565
            วันที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ. 2565 นายสุภาพ  ทองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง นางฐิตา   ตัญจะโร  นางสาวนิษณา  สงกา   นางสาวสรินยา  มุเส็มสะเดา  รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน  และคณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง  ร่วมแสดงความยินดีและชื่นชม เด็กหญิงณัฐชา  ท้าวสิทธิธา  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๕ ได้รับรางวัลอันดับที่ ๑๑  ระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ และเด็กหญิงญารีญ่า  ล่าหับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๕ ได้รับรางวัลอันดับที่ ๓  ระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมการเขียนเรียงความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันตามโครงการรักษ์ภาษาไทย  เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๕ โดย นางนันทิตา  ศรีจันทร์งาม เป็นครูผู้ฝึกซ้อม

โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2565,13:59   อ่าน 29 ครั้ง