ภาพกิจกรรม
พิธีมอบทุนการศึกษา 1 โรงเรียน 1 ทุนการศึกษา กิจกรรม “ครูชวนวิ่ง” โดยมูลนิธิครูดีศรีสงขลา สำหรับนักเรียนในอำเภอสะเดา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
วันที่ 20 กรกฎาคม 2565  เวลา 09.00 น. นายสุภาพ  ทองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง พร้อมด้วย นางฐิตา   ตัญจะโร  นางสาวนิษณา  สงกา  นางสาวสรินยา  มุเส็มสะเดา  รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนเครือข่ายอำเภอสะเดา  เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา 1 โรงเรียน 1 ทุนการศึกษา กิจกรรม “ครูชวนวิ่ง” โดยมูลนิธิครูดีศรีสงขลา  สำหรับนักเรียนในอำเภอสะเดา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 จำนวน 35 ทุน ทุนละ 1,000 บาท  มอบโดย นายถนอม  สุขคำ กรรมการมูลนิธิครูดีศรีสงขลา ณ ห้องประชุมสุขคำ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2565,13:52   อ่าน 21 ครั้ง