ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565
   16 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00น. นายสุภาพ ทองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง  พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจและปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อระบอบประชาธิปไตย ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2565,09:09   อ่าน 48 ครั้ง