ภาพกิจกรรม
การนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
   วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00น. นายสุภาพ  ทองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง มอบหมายให้ นางฐิตา  ตัญจะโร                นางสาวนิษณา  สงกา รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย  นางสาวเขมจิรา  นวลแก้ว  นางสาวสิริมา  หมาดหลี  และนายอรรถพล  ย๊ะส๊ะ
รับการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติจังหวัดสงขลา  โดยนางสาวปนัดดา  หัสปราบและนางสุภา  แสงสุวรรณ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา  มีการให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาต่อไป
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2565,13:18   อ่าน 19 ครั้ง