ภาพกิจกรรม
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนพิเศษเรียนรวม ครั้งที่ 1/2565
   วันที่ 10 มิถุนายน 2565 นายสุภาพ ทองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง พร้อมด้วย นางสาวนิษณา สงกา รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวเขมจิรา นวลแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ นางนันทิตา ศรีจันทร์งาม หัวหน้าโครงการการเรียนรวมเด็กที่มีความต้องการพิเศษ นางสาวญาณี ต๊ะมี ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ และครูในโครงการการเรียนรวมเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนพิเศษเรียนรวม ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสุขคำ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2565,14:33   อ่าน 22 ครั้ง