ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง
     วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายสุภาพ ทองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง ได้พบปะ พูดคุย กับผู้ปกครองและนักเรียนเนื่องในวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 โดยทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการ 6-6-7 อย่างเคร่งครัด
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2565,10:35   อ่าน 118 ครั้ง