โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง
หมู่ที่ 9 ถนนปาดังเบซาร์ บ้านปาดังเบซาร์  ตำบลปาดังเบซาร์  อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90240
เบอร์โทรศัพท์ 074521007
ภาพกิจกรรม
การจัดสอบเพื่อประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564
      วันที่  15 มีนาคม 2565 นายสุภาพ  ทองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง พร้อมด้วย นางสาวเขมจิรา นวลแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ คณะกรรมการบริหารงานวิชาการและครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้ดำเนินการจัดสอบเพื่อประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 โดยมีการปฏิบัติตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาอย่างเคร่งครัด
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2565,09:27   อ่าน 45 ครั้ง