ภาพกิจกรรม
การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา รุ่นที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง
     วันที่ 1 - 4 มีนาคม 2565 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง ได้ดำเนินการจัด “โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน” การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา รุ่นที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดังเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับลูกเสือ  ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ มีจิตสาธารณะตามกฎและคำปฏิญาณของลูกเสือ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง โดยมีการปฏิบัติตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาอย่างเคร่งครัด
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2565,09:13   อ่าน 1196 ครั้ง