โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง
หมู่ที่ 9 ถนนปาดังเบซาร์ บ้านปาดังเบซาร์  ตำบลปาดังเบซาร์  อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90240
เบอร์โทรศัพท์ 074521007
ภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง เพื่อรายงานผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19
      23 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายสุภาพ  ทองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง พร้อมด้วย นางกัลยา บุญธรรม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบ้านปาดัง ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง เพื่อรายงานผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  รายงานผลการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน อีกทั้งยังร่วมปรึกษาแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมสุขคำ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง โดยมีการปฏิบัติตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาอย่างเคร่งครัด  
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 2565,09:09   อ่าน 75 ครั้ง