โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง
หมู่ที่ 9 ถนนปาดังเบซาร์ บ้านปาดังเบซาร์  ตำบลปาดังเบซาร์  อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90240
ภาพกิจกรรม
การรับ - ส่งเอกสารใบงาน On-Hand ครั้งที่ 5 เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสาน Online On-Demand และ On-Hand
  วันที่ 28 ธันวาคม 2564 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดังได้กำหนดให้มีการรับ - ส่งเอกสารใบงาน On-Hand ครั้งที่ 5 เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสาน Online  On-Demand และ On-Hand ในระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2564 - 14 มกราคม 2565 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง โดยมีการปฏิบัติตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาอย่างเคร่งครัด
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2565,10:04   อ่าน 16 ครั้ง