โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง
หมู่ที่ 9 ถนนปาดังเบซาร์ บ้านปาดังเบซาร์  ตำบลปาดังเบซาร์  อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90240
ภาพกิจกรรม
การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสถานศึกษาก่อนเปิดการเรียนการสอนแบบ On-Site นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
     วันที่ 16 ธันวาคม 2564 นายสุภาพ ทองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง พร้อมด้วย นางฐิตา ตัญจะโร นางสาวนิษณา สงกา นางสาวสรินยา มุเส็มสะเดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง ดำเนินการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสถานศึกษาก่อนเปิดการเรียนการสอนแบบ On-Site นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 โดยมีการปฏิบัติตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาอย่างเคร่งครัด
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2564,10:41   อ่าน 23 ครั้ง