โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง
หมู่ที่ 9 ถนนปาดังเบซาร์ บ้านปาดังเบซาร์  ตำบลปาดังเบซาร์  อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90240
ภาพกิจกรรม
การเข้ารับการประเมินความพร้อมสถานศึกษาก่อนเปิดการเรียนการสอนแบบ On-Site จากคณะกรรมการการประเมินความพร้อมสถานศึกษาก่อนเปิดการเรียนการสอนแบบ On-Site
            วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นายสุภาพ ทองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง พร้อมด้วย นางฐิตา ตัญจะโร นางสาวนิษณา สงกา นางสาวสรินยา มุเส็มสะเดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง คณะครูและบุคลากร เข้ารับการประเมินความพร้อมสถานศึกษาก่อนเปิดการเรียนการสอนแบบ On-Site ณ ห้องประชุมสุขคำโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง จากคณะกรรมการการประเมินความพร้อมสถานศึกษาก่อนเปิดการเรียนการสอนแบบ On-Site อำเภอสะเดาโดยมีการปฏิบัติตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาอย่างเคร่งครัด

โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 2564,21:40   อ่าน 54 ครั้ง