โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง
หมู่ที่ 9 ถนนปาดังเบซาร์ บ้านปาดังเบซาร์  ตำบลปาดังเบซาร์  อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90240
ภาพกิจกรรม
การรับอาหารเสริมนม และเอกสารใบงาน On-Hand ครั้งที่ 2 เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสาน Online On-Demand และ On-Hand
     วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดังได้กำหนดให้มีการมารับอาหารเสริมนม และเอกสารใบงาน On-Hand ครั้งที่ 2  เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสาน Online  On-Demand และ On-Hand ในระหว่างวันที่ 15 - 26 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง โดยมีการปฏิบัติตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาอย่างเคร่งครัด
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2564,18:23   อ่าน 14 ครั้ง