โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง
หมู่ที่ 9 ถนนปาดังเบซาร์ บ้านปาดังเบซาร์  ตำบลปาดังเบซาร์  อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90240
ภาพกิจกรรม
ร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนา ร่วมทอดกฐิน ณ วัดปาดังเบซาร์ ประจำปี 2564
   วันที่  12 พฤศจิกายน 2564 เวลา นายสุภาพ  ทองน้อย  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง  เข้าร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนา ร่วมทอดกฐิน ณ วัดปาดังเบซาร์ เพื่อร่วมสืบทอดและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา  โดยมีการปฏิบัติตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาอย่างเคร่งครัด
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2564,18:14   อ่าน 9 ครั้ง