โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง
หมู่ที่ 9 ถนนปาดังเบซาร์ บ้านปาดังเบซาร์  ตำบลปาดังเบซาร์  อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90240
ภาพกิจกรรม
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2564
    วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 10.30 น. นายสุภาพ  ทองน้อย  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง พร้อมด้วย นางฐิตา  ตัญจะโร  นางสาวนิษณา  สงกา   นางสาวสรินยา  มุเส็มสะเดา  รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง และนางสาวเขมจิรา  นวลแก้ว  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ  จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 และการนำนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 (9อ) สู่การปฏิบัติ ให้แก่ครูและบุคลากรโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง  โดยมีการปฏิบัติตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาอย่างเคร่งครัด
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2564,18:01   อ่าน 7 ครั้ง