โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง
หมู่ที่ 9 ถนนปาดังเบซาร์ บ้านปาดังเบซาร์  ตำบลปาดังเบซาร์  อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90240
ภาพกิจกรรม
ประชุมชี้แจงนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบาย จุดเน้น 9อ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
          วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นายสุภาพ ทองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง พร้อมด้วย นางฐิตา ตัญจะโร นางสาวนิษณา สงกา นางสาวสรินยา มุเส็มสะเดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง ได้ประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบาย จุดเน้น 9อ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 เพื่อนำสู่การปฏิบัติที่เป็นจุดเน้นของสถานศึกษา ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง โดยมีการปฏิบัติตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาอย่างเคร่งครัด
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 2564,10:28   อ่าน 34 ครั้ง