โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง
หมู่ที่ 9 ถนนปาดังเบซาร์ บ้านปาดังเบซาร์  ตำบลปาดังเบซาร์  อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90240
ภาพกิจกรรม
การมารับเอกสารใบงานครั้งที่ 1 ในวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2564 เทอม 2/2564
          วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง ได้กำหนดให้มีการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน 4 รูปแบบ คือ online ,on-air, on-demand และ on-hand  โดยกำหนดให้มีการมารับเอกสารใบงานครั้งที่ 1          ในวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2564 เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในระหว่างวันที่ 1-12 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง โดยมีการปฏิบัติตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาอย่างเคร่งครัด
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 2564,10:21   อ่าน 26 ครั้ง