โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง
หมู่ที่ 9 ถนนปาดังเบซาร์ บ้านปาดังเบซาร์  ตำบลปาดังเบซาร์  อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90240
ภาพกิจกรรม
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ให้แก่ครูและบุคลากรโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง เพื่อชี้แจงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
     วันที่    23 ตุลาคม 2564 นายสุภาพ  ทองน้อย  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง พร้อมด้วย นางฐิตา  ตัญจะโร  นางสาวนิษณา  สงกา และนางสาวสรินยา  มุเส็มสะเดา  รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง  จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ให้แก่ครูและบุคลากรโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง เพื่อชี้แจงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ณ อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2564,20:53   อ่าน 28 ครั้ง