การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 18 – 20 มกราคม พ.ศ. 2566 “เด็กใต้รักษ์ถิ่น สืบศิลป์ศาสตร์สร้าง นำไทยสู่ทาง นวัตกรรมล้ำไกล” โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง เป็นตัวแทน สพป.สงขลา เขต 3 เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 5 รายการ และได้รับรางวัลเหรียญทองจำนวน 5 กิจกรรม
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ การเสนอยื่นซอง ประมูลขายอาหาร เครื่องดื่มในโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 08 พ.ค. 66
ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง ประจำปีการศึกษา 2566 31 ม.ค. 66
ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งเป็นคณะการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา 24 ม.ค. 66
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับเงินเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร้ระบาดของโรค COVID-19 03 ก.ย. 64
ประกาศการเลื่อนรับ-ส่งใบงาน ของโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง จากเดิมวันที่ 16 สิงหาคมตามรายละเอียด 07 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง เรื่อง การเลื่อนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On - Site 31 ก.ค. 64
ประกาศการเลื่อนรับ-ส่งใบงาน ของโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง เดือนสิงหาคม 31 ก.ค. 64
การเลื่อนรับ-ส่งใบงาน ของโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 23 ก.ค. 64
ประกาศจากโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง เรื่อง การเลื่อนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-site 20 ก.ค. 64
ข่าวการศึกษา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ลิ้งค์น่าสนใจ